תרפיה באומנות במפגש עם הטבע

 

תרפיה באומנות היא דרך טיפולית הנעזרת בכלים אומנויותיי כמו ציור, פיסול וצבעי גואש9 על מנת לסייע לאדם המטופל להביע את רגשותיו, פחדיו ועולמו הפנימי.

התוצרים האומנותיים ה" מושלכים" החוצה דרך יצירת האומנות, מעובדים ביחד עם המטפל על מנת להבין את עולמו הפנימי של המטופל.

התרפיה באומנויות מאפשרת פורקן וקתרזיס נפשי ומעבירה את החוויה הפנימית למרחב ניראה חיצוני , החוויה מקבלת צבע וצורה ומאפשרת למטופל להתבונן על קשיו מבחוץ ממרחק.
במפגש של התרפיה באומנויות, הגינון הטיפולי והתרפיה בטבע מוציא את שלושת התחומים נשכרים, הם מוסיפים , משלימים ותורמים זה להעצמתו של זה.
התרפיה באומנות יוצאת מחדר הטיפולים הדיסקרטי, הסגור, המוגן והסטרילי אל המציאות אל הטבע חסר הגבולות , הפראי ,הלא צפוי מבחינת מזג האויר, הבר, היצרי והיצירתי ובכך מאפשרת לתרפיה באומנות ל"קצר תהליכים" טיפוליים על ידי העצמת תהליכים נפשיים באופן מאתגר, שונה ואחר. חוויה חיצונית ועוצמתית זו מאפשרת למטופל לפגוש עוצמות נסתרים וראשוניים שבו.
התרפיה בטבע מקבלת בעזרת השימוש באומנויות השונות כלי נוסף לחיבור בין האדם לטבע ולטבעו הפנימי.
היצירה בטבע נותנת לאדם דרך להביע עצמו בטבע ולא רק להרגיש נתרם ,לוקח או מבקר. האדם המטופל היוצר בטבע נמצא בתוך הדדיות.
היצירה בטבע יוצרת חיבור חזק ומעצים בין האדם לטבע וביו האדם לבין עצמו.

במכללת תרפיה מושם דגש רב על חיבור בין תחום התרפיה באומנויות וטיפול הנעזר בטבע, צמחים ובגינה.

לפי תפיסת עולמנו במכללת תרפיה, אין הבדל בין תחומי הטיפול אלא יש השלמה וסינרגיה.

מוקדש במהלך הלימודים זמן רב ללימוד תפיסות יצירתיות, טכניקות ושימושים באומנויות השונות במרחב הגינה ונילמדת הדרך היצירתית לטיפול בכל מרחבי הגינה והטבע.


חייגו
052-2530393